Tue työtämme


1. Rukouksin!
​Se on kaikista tärkein ja arvokkain, että suljet rukouksiisi kotimme toiminnan kaikkineen: vastuunkantajat, toimintaamme osallistuvat lapset ja aikuiset, kiinteistöt ja kaikki käytännön asioiden hoitamiset. Rukoile, että saisimme elää todeksi sitä elämää ja kutsua, minkä Jumala on meille antanut. Rukoile Suomen lasten ja perheiden puolesta, että evankeliumi Jeesuksesta saisi tavoittaa heidät!

2. Käytännöntöin
Siivousta, ruoanlaittoa (tapahtumissa/leireillä), ja milloin mitäkin käytännön hommaa aina riittää. Muillekin lahjoille, kuten musisoinnille ja lasten toiminnan järkkäämiselle, on tarvetta monissa tapahtumissa. Rukoile ja jos koet, että tahtoisit olla jotain tekemässä, olepa yhteyksissä niin katsotaan, mikä on tilanne ja tarve.

3. Taloudellisesti
Kotimme toimii vapaaehtoisin lahjoitusten varassa. Kulut koostuvat kiinteistöihin ja toimintaan sekä taloudenhoitoon, hallintoon ja toimistoon liittyvistä kuluista. Kodilla on yksi työntekijä, joka tekee työtä ilman rahapalkkaa, mutta kuluja työntekijästä syntyy joka tapauksessa. Kiitos ystävämme, kun olet mukana mahdollistamassa työmme myös taloudellisesti!

​​Tilitiedot:
Lehtomäen koti ry
IBAN: FI89 5288 0440 0216 18
BIC: OKOYFIHH​

Viitenumerot: 
Yleiskannatus: 1009
Marika Huusko (työntekijä): 1038
Lapsityö : 1041
Tosi on! -ohjelmat: 1067

Rahankeräyslupa:
Luvan saaja/keräyksen järjestäjä: Lehtomäen koti ry
Myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2020/881, myönnetty 23.7.2020
Toimeenpanoaika: 23.7.2020 alkaen toistaiseksi
Käyttötarkoitus: Varat käytetään Lehtomäen kodin kiinteistöjen ylläpitokuluihin sekä lapsille ja aikuisille suunnattujen kerhojen, tapahtumien, leirien ja kurssien järjestämiseen sekä lasten video-ohjelmien tekemiseen.

Suuren suuri kiitos kaikesta muistamisesta!