Tue työtämme


1. Rukouksin!
​Se on kaikista tärkein ja arvokkain, että suljet rukouksiisi kotimme toiminnan kaikkineen: vastuunkantajat, toimintaamme osallistuvat lapset ja aikuiset, kiinteistöt ja kaikki käytännön asioiden hoitamiset. Rukoile, että saisimme elää todeksi sitä elämää ja kutsua, minkä Jumala on meille antanut. Rukoile Suomen lasten ja perheiden puolesta, että evankeliumi Jeesuksesta saisi tavoittaa heidät!

2. Käytännön töin
Siivousta, ruoanlaittoa (tapahtumissa/leireillä), remppahommia ja milloin mitäkin käytännön hommaa aina riittää. Muillekin lahjoille, kuten musisoinnille ja lasten toiminnan järkkäämiselle, on tarvetta monissa tapahtumissa. Rukoile ja jos koet, että tahtoisit olla jotain tekemässä, olepa yhteyksissä niin katsotaan, mikä on tilanne ja tarve.

3. Taloudellisesti 
Kotimme toimii vapaaehtoisin lahjoitusten varassa. Kulut koostuvat kiinteistöihin ja toimintaan liittyvistä kuluista. Kodilla on yksi työntekijä, joka tekee työtä ilman rahapalkkaa, mutta kulujan työntekijästä syntyy joka tapauksessa. Kiitos ystävämme, kun olet mukana mahdollistamassa työmme myös taloudellisesti!

​​Tilitiedot:
Ev. lut. Lähimmäislähetys ry
IBAN: FI89 5288 0440 0216 18 
BIC: OKOYFIHH​

Viitenumerot: 
Yleiskannatus: 1009
Marika Huusko (työntekijä): 1038
Lapsityö (tapahtumat, leirit ja niihin tarvittavat materiaalit): 1041
Lapsityön kurssit: 1054
Tosi on! TV-ohjelmat: 1067

Rahankeräyslupa:
Luvan saaja: Ev. lut. Lähimmäislähetys ry
Myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2018/439, myönnetty 27.4.2018
Toimeenpanoaika: 1.7.2018-30.6.2020
Toimeenpano-alue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta
Käyttätarkoitus- ja aika: Varat käytetään Lehtomäen kodin kiinteistöjen ylläpitokuluihin sekä lapsille ja aikuisille suunnattujen kristillisten tilaisuuksien, tapahtumien, leirien ja kurssien ​järjestämiseen. Varoja käytetään sitä mukaa kun kuluja syntyy. Rahankeräyksen hoitaa Lehtomäen koti. 

Suuren suuri kiitos sinulle ystävämme, kaikesta muistamisesta!